Broker ubezpieczeniowy

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą, który pomaga Klientom dobrać ubezpieczenie szyte na miarę ich potrzeb. Pełni rolę pośrednika pomiędzy Towarzystwami Ubezpieczeń, a podmiotami poszukującymi najkorzystniejszej ochrony. Warto podkreślić, że zgodnie z ustawą reprezentujemy Klientów – to w ich imieniu i na ich rzecz działamy dbając o interesy oraz odpowiedni serwis.

Broker ubezpieczeniowy dla firm oraz osób indywidualnych pośredniczy w procesie weryfikacji i doboru polis oraz zawierania wyselekcjonowanej umowy. Pomagamy zrozumieć zawiłe terminy ubezpieczeniowe oraz skomplikowane zagadnienia prawne.

Jak działa broker?

Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy z brokerem jest podpisanie pełnomocnictwa. Dokument ten do niczego Klienta nie zobowiązuje a jedynie umożliwia nam podjęcie działań w jego imieniu. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie rozmów oraz zebranie informacji dotyczących oczekiwań. Broker stara się jak najlepiej poznać indywidualną sytuację Klienta, jego wymagania i potrzeby. Następnie analizuje zgromadzone informacje i dokonuje oceny ryzyka danej firmy. Wnioski z analizy danych, pozwalają ustalić czynniki, na które warto zwrócić uwagę podczas porównywania ofert składanych przez Ubezpieczycieli.

Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie propozycji poszczególnych Towarzystw i wytypowanie tej/tych, które najlepiej wpisują się w aktualne potrzeby Klienta. Następnie przygotowuje poradę na piśmie (tzw. rekomendację), popartą rzetelną analizą. Analiza opisowo wskazuje przewagi poszczególnych propozycji, wraz z porównaniem limitów, wyłączeń, klauzul dodatkowych etc.

Różnice pomiędzy brokerem, a agentem ubezpieczeniowym

Agent ubezpieczeniowy reprezentuje Towarzystwo Ubezpieczeń. Może on być zatrudniony przez konkretną firmę lub być przedstawicielem kilku różnych Towarzystw (taką osobę określa się multiagentem). Agent pełni funkcję doradcy, który pomaga Klientom ocenić ryzyko i dobrać polisę o zakresie, który wpisuje się w tę analizę, ale w odróżnieniu od brokera ubezpieczeniowego, reprezentuje Zakład/Zakłady Ubezpieczeń. Również w przypadku wystąpienia szkody może się okazać, że możliwości agenta nie będą tak duże jak działającego niezależnie brokera ubezpieczeniowego.

Kolejną różnicą pomiędzy brokerem, a agentem ubezpieczeniowym jest to, że broker jest zawodem regulowanym na mocy ustawy z 15.12.2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. Każda osoba, która chce pracować jako broker ubezpieczeniowy, musi posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodatkowo, musi posiadać ubezpieczenie OC zawodu na co najmniej 1 875 927 euro co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa dla Klienta.

W przypadku agentów wyłącznych za ewentualne szkody odpowiada Zakład Ubezpieczeń, w którym są zatrudnieni (multiagenci wykupują OC zawodu we własnym zakresie).

Rola brokera

Broker ubezpieczeniowy dla firm i osób indywidualnych pełni rolę:

  • pośrednika pomiędzy Klientem, a firmami ubezpieczeniowymi,
  • doradcy – dysponuje specjalistyczną wiedzą na temat specyfiki branży ubezpieczeniowej i stosowanych procedur, dlatego przygotowuje dla Klienta rzetelną poradę i może objaśnić niezrozumiałe terminy pojawiające się w umowach,
  • analityka – analizuje i ocenia indywidualne ryzyko (np. związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) i dobiera kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta,
  • partnera – wspiera Klienta w kontaktach z Towarzystwami Ubezpieczeń, reprezentuje jego interesy i pomaga zmniejszyć ryzyko kosztów.

Kwalifikacje brokera ubezpieczeniowego

W Polsce działalność brokera ubezpieczeniowego może prowadzić wyłącznie osoba posiadające zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Aby uzyskać takie zezwolenie, należy zdać państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Obowiązek ten został jakiś czas temu zniesiony dla osób posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży.

Od kandydatów na brokera wymaga się:

  • niekaralności za przestępstwa karno- skarbowe, przeciwko mieniu i dokumentom,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • zameldowania w Polsce,
  • złożenia rękojmi zgodnego z zasadami etyki prowadzenia działalności,
  • ubezpieczenia OC

 

Broker ubezpieczeniowy dla Twojej firmy – zaufaj ekspertom w swoim fachu.