Rynek ubezpieczeń w Polsce

Rynek ubezpieczeniowy

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeń, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji, których zadaniem jest niesienie pomocy firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających.

Lista przydatnych kontaktów

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1,
00-003 Warszawa

+ 48 22 262 50 00

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

+ 48 22 333 73 26

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa

+ 48 22 53 96 100

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych

ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa

+ 48 22 551 51 00

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa

+ 48 22 828 43 49

Polska Izba Ubezpieczeń

ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa

+ 48 22 420 51 05

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

ul. Marszałkowska 20/22 lokal 64,
00-590 Warszawa

+ 48 22 629 09 27

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl