Kompleksowa ochrona

AFG BROKER posiada w swojej ofercie produkty przygotowane na potrzeby ochrony osób, majątku i odpowiedzialności cywilnej firm, korporacji, organizacji, wspólnot, etc.

Doświadczeni brokerzy, dzięki wieloletniej współpracy z Klientami z różnych branż oraz wiedzy na temat charakterystyki poszczególnych towarzystw ubezpieczeń są w stanie profesjonalnie zaaranżować zarówno pojedyncze polisy jak i skomplikowane programy asekuracyjne.

 1. 1
  Ubezpieczenia majątkowe

  Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność wobec osób/podmiotów trzecich). Produkty takie stanowią podstawę dla wszystkich przedsiębiorców – są zabezpieczeniem interesu majątkowego każdego biznesu.

 2. 2
  Ubezpieczenia mienia

  Ubezpieczenia mienia obejmują szkody spowodowane niespodziewanymi i niezależnymi od woli ubezpieczającego zdarzeniami losowymi. Na rynku spotyka się dwa rodzaje produktów – na podstawie ryzyk nazwanych oraz tzw. all risks (korzystniejszy). Modyfikacje zakresu oraz możliwości rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są bardzo duże a sprawą kluczową jest przystosowanie ich do rodzaju działalności prowadzonej przez Klienta. W ramach tej gałęzi ubezpieczamy również maszyny i urządzenia, szyby, sprzęt elektroniczny, ryzyka budowlano-montażowe, sprzęt i maszyny budowlane.

 3. 3
  Business Interruption

  Business Interruption to ubezpieczenie utraty zysku. Jest nierozłącznie związane z ubezpieczeniem mienia i ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorcy przed ujemnymi/pogorszonymi wynikami finansowymi firmy po zaistnieniu szkody w ubezpieczanym mieniu. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że często szkody w samym mieniu bywają mniej dotkliwe niż te spowodowane przestojem działalności. Weźmy dla przykładu firmę produkcyjną, która musi wstrzymać pracę na dłuższy okres czasu. Wyobraźmy sobie jak wysokie koszty poniesie w związku z niewywiązaniem się z podpisanych kontraktów, ponoszenia w tym czasie stałych wydatków takich jak pensje dla pracowników, opłaty leasingowe etc. Z przeprowadzonych kilka lat temu badań wynika, iż po zaistnieniu szkody o znacznych rozmiarach aż 43% dużych firm w ogóle nie wznowiło działalności a kolejne 28% zbankrutowało w ciągu 3 lat od zdarzenia.

 4. 4
  Ubezpieczenia cyber

  Ubezpieczenia cyber to jeden z nowszych produktów, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Chroni przedsiębiorstwo w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych. Dodatkowo daje możliwość pokrycia kosztów niezależnych ekspertów takich jak prawnicy, informatycy zajmujący się odzyskiwaniem danych, informatycy śledczy, specjaliści ds. PR etc. W krajach zachodnich polisy cyber cieszą się już bardzo dużą popularnością. Kolejne przykłady szkód powodują jednak, że i w Polsce zainteresowanie tymi produktami stale rośnie. Jako świadomy ryzyka broker uważamy, że w zasadzie każde większe przedsiębiorstwo przechowujące dane Klientów powinno zawrzeć ubezpieczenie cyber (w szczególności po 25.05.2018 w którym to dniu zaczęło obowiązywać RODO).

 5. 5
  Ubezpieczenia D&O

  Ubezpieczenie członków zarządu, managerów, dyrektorów zarządzających chroni przed roszczeniami ze strony firmy, udziałowców, akcjonariuszy, skarbu państwa etc. Managerowie odpowiadają przed wymienionymi podmiotami w zasadzie całym swoim prywatnym majątkiem, narażając na potencjalne szkody nie tylko siebie ale również swoje rodziny czy spadkobierców. Zawierane przez nas polisy D&O obejmują również koszty ochrony prawnej, kar i grzywien czy przywrócenia dobrego imienia.

  Przykładowe artykuły, na podstawie których pracownicy ponoszą ryzyko:

  • Art. 293/483 ksh, wprowadzający domniemanie winy członków władz spółki za szkody wyrządzone naruszeniem prawa (w tym wewnętrznych regulacji obowiązujących w spółce i pełnomocnictw);
  • Art. 299 ksh, obciążający członków zarządu osobistą odpowiedzialnością za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie, rozciągającą się na zobowiązania spółki;
  • Art. 116 ordynacji podatkowej, obciążający członków zarządu osobistą odpowiedzialnością za zaległości podatkowe;
  • Art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obciążający członków zarządu osobistą odpowiedzialnością za rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych;
  • Art. 4 a ustawy o rachunkowości, obciążający członków zarządu i rady nadzorczej za zgodność sprawozdań finansowych z wymaganiami tej ustawy;

 6. 6
  Ubezpieczenia transportowe

  Ubezpieczenia te dedykowane są branży transportowej, a w ich skład wchodzą m.in.:

  • OC przewoźnika w ruchu krajowym
  • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
  • OC spedytora
  • Cargo w transporcie krajowym
  • Cargo w transporcie międzynarodowym

 7. 7
  Ubezpieczenia komunikacyjne

  Jako broker z powodzeniem realizujemy dla naszych Klientów umowy flotowe. Mając około 5 pojazdów warto zawrzeć taką umowę, co zapewnia zazwyczaj znacznie atrakcyjniejsze warunki niż ubezpieczenie realizowane dla każdego z pojazdów osobno. Na podstawie pełnomocnictwa negocjujemy indywidualne zapisy, skutecznie obniżając poziom składki.

 8. 8
  Ubezpieczenia GAP

  Ubezpieczenie GAP jest istotne przede wszystkim dla firm korzystających z umów leasingowych. Jego celem jest zabezpieczenie wartości początkowej samochodu. Możemy wyobrazić sobie sytuację, w której np. roczne auto ulega szkodzie całkowitej lub kradzieży. Leasingodawca będzie od nas wymagał spłacenia pozostałych rat leasingowych (spłacamy samochód w jego pełnej wartości). Jednocześnie z OC/AC ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko do kwoty odpowiadającej wartości auta na dzień szkody lub dzień zawarcia polisy (w razie zawarcia polisy ze stałą sumą ubezpieczenia). Różnica pomiędzy jedną a drugą wartością może być naprawdę duża i tę właśnie kwotę uzyskujemy z ubezpieczenia GAP.

 9. 9
  Ubezpieczenia finansowe

  Wypracowane przez lata relacje z czołowymi zakładami ubezpieczeń oferującymi produkty finansowe, pozwalają nam oferować naszym Klientom produkty takie jak ubezpieczenie należności/kredytu kupieckiego czy różnego rodzaju gwarancji ubezpieczeniowych.

 10. 10
  Ubezpieczenia grupowe

  Jako broker ubezpieczeniowy oferujemy również produkty dla pracowników. Realizując polisy grupowe jesteśmy w stanie zapewnić szerszą ochronę w niższej cenie. Obecnie największą popularnością cieszą się ubezpieczenia zdrowotne (prywatna ochrona zdrowia), ubezpieczenia na życie (zabezpieczające interesy pracowników i pracodawcy), ubezpieczenia NNW, polisy assistance.

Skontaktuj się z nami

AFG BROKER UBEZPIECZENIOWY

ul. Zygmunta Hübnera 1/57, 01-756 Warszawa

biuro@afgbroker.pl

tel. + 48 698 505 208