Likwidacja szkód

Naszym Klientom oferujemy:

  • Zweryfikowanie zakresu ubezpieczenia, wysokości franszyz oraz innych zapisów umowy ubezpieczenia mogących mieć wpływ na wypłatę i wysokość odszkodowania;
  • konsultację na etapie przygotowania i kontroli wymaganych dokumentów;
  • wsparcie w przypadku niezgodności decyzji towarzystwa ubezpieczeń z zapisami polisy i warunkami zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • wszelką dalszą pomoc związaną z likwidacją szkód
Proces likwidacji szkód

Jako profesjonalny broker zapewniamy kompleksowy i profesjonalny nadzór nad postępowaniem likwidacyjnym. Gwarantujemy opiekę specjalisty od momentu zgłoszenia szkody po wypłatę odszkodowania.

  • Doradzamy i weryfikujemy poprawność danych zgłoszeniowych.
  • W imieniu Klienta zgłaszamy do Towarzystwa Ubezpieczeń szkodę.
  • Monitorujemy prawidłowość i terminowość procesu likwidacji szkód.
  • Weryfikujemy poprawność decyzji odszkodowawczych.
  • Prowadzimy postępowania odwoławcze.
Likwidacja szkód Warszawa