Likwidacja szkód

Naszym Klientom oferujemy:

 • Zweryfikowanie zakresu ubezpieczenia, wysokości franszyz oraz innych zapisów umowy ubezpieczenia mogących mieć wpływ na wypłatę i wysokość odszkodowania;
 • konsultację na etapie przygotowania i kontroli wymaganych dokumentów;
 • wsparcie w przypadku niezgodności decyzji towarzystwa ubezpieczeń z zapisami polisy i warunkami zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • wszelką dalszą pomoc związaną z likwidacją szkód
Proces likwidacji szkód

Jako profesjonalny broker zapewniamy kompleksowy i profesjonalny nadzór nad postępowaniem likwidacyjnym. Gwarantujemy opiekę specjalisty od momentu zgłoszenia szkody po wypłatę odszkodowania.

 • Doradzamy i weryfikujemy poprawność danych zgłoszeniowych.
 • W imieniu Klienta zgłaszamy do Towarzystwa Ubezpieczeń szkodę.
 • Monitorujemy prawidłowość i terminowość procesu likwidacji szkód.
 • Weryfikujemy poprawność decyzji odszkodowawczych.
 • Prowadzimy postępowania odwoławcze.
Jak wygląda proces likwidacji szkód

Jako profesjonalny broker pośredniczący w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, zapewniamy kompleksowy nadzór nad ewentualnym postępowaniem likwidacyjnym. Gwarantujemy opiekę specjalisty od momentu zgłoszenia szkody po wypłatę odszkodowania.

W toku postępowania:

 1. Doradzamy i weryfikujemy poprawność danych zgłoszeniowych.
 2. W imieniu Klienta zgłaszamy do towarzystwa ubezpieczeń szkodę.
 3. Monitorujemy prawidłowość i terminowość procesu likwidacji szkód.
 4. Weryfikujemy poprawność decyzji odszkodowawczych.
 5. Prowadzimy postępowania odwoławcze.
Likwidacja szkody - najczęstsze nieprawidłowości

Wśród najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w procesie likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania, można wymienić:

 • bezzasadne przedłużanie określonego w warunkach ubezpieczenia terminu likwidacji szkody;
 • niesłuszne zaniżanie wartości przyznanego odszkodowania;
 • uchylanie się od wypłaty odszkodowania ze względu na rzekome niedbalstwo czy niestaranność zgłoszenia szkody.

Jeśli spotkała Państwa szkoda w Warszawie, okolicach lub w każdym innym miejscu w kraju, nie warto oczekiwać, aż pomyślne rozwiązanie samo się pojawi. Należy podjąć pierwszy krok i walczyć o to, co się Państwu należy

Likwidacja szkód Warszawa