Ubezpieczenie dla medycyny

Równie ważne jak zabezpieczenie podmiotów leczniczych – np. przychodni, jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla medycznych grup zawodowych takich jak:

– lekarzy i lekarzy dentystów
– pielęgniarek i położnych
– ratowników medycznych
– fizjoterapeutów
– diagnostów laboratoryjnych, psychologów i psychoterapeutów
– studentów uczelni medycznych
– farmaceutów
– higienistek, asystentek stomatologicznych

Ubezpieczenie dla medycyny – dla kogo?

Ochronę ubezpieczeniową organizujemy i dostosowujemy do potrzeb konkretnych grup zawodowych, w zależności od formy wykonywania zawodu oraz wykonywanych świadczeń  medycznych dla:

– lekarzy prowadzących działalność leczniczą tj. prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę lekarską

– lekarzy nie prowadzących działalności leczniczej tj. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

– pielęgniarek i położnych, prowadzących działalność leczniczą tj. prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę pielęgniarek i położnych,

– pielęgniarek i położnych, nie prowadzących działalności leczniczej tj. zatrudnionych na podstawie umowy o Pracę

– fizjoterapeutów, rejestrujących działalność w KIF oraz wykonujących zawód w ramach umowy o Pracę

– innych wskazanych powyżej zawodów medycznych

Ubezpieczenie dla medycy – rozszerzenie ochrony

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć, między innymi szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta, zwiększenie sumy gwarancyjnej ponad wskazaną w obowiązkowych ubezpieczeniach, o szkody w wynajmowanym mieniu, ochronę prawną, ubezpieczenia na wypadek ekspozycji i zakażenia HIV/WZW, świadczenia z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.