Audyt ubezpieczeniowy

W niepewnym świecie, pewna przyszłość

 • Czy zawarta umowa ubezpieczenia daje pełną ochronę w każdej sytuacji?
 • Czy jest naprawdę atrakcyjna w stosunku do tego co można uzyskać na rynku?
 • Czy w przypadku szkody, rzeczywiście można liczyć na wypłatę spodziewanego odszkodowania?

Na te i inne pytania odpowiedzi przyniesie przeprowadzany przez AFG Broker audyt ubezpieczeniowy. Nasi specjaliści ocenią zarówno ryzyko na jakie narażony jest majątek Klienta, jak i jego odpowiedzialność wobec osób trzecich i/lub kontrahentów.

Audyt ubezpieczeniowy Państwa firmy

Dopasujemy właściwy zakres ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb i rodzaju prowadzonej przez Państwa działalności. Jeśli będzie taka potrzeba, dostosujemy wcześniej zawarte umowy do aktualnych wymagań i preferencji.

Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy obejmuje swoim zakresem:

 • Analizę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. Analizę opieramy na weryfikacji zapisów zawartych umów ubezpieczenia (polis) pod kątem występujących w Państwa firmie ryzyk, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanym mieniem.
 • Ocenę jakości ochrony ubezpieczeniowej, jej warunków, zakresu i kosztów. Sprawdzamy czy nie ponoszą Państwo nieuzasadnionych wydatków, czy w razie wystąpienia problemów posiadane polisy zapewnią wystarczającą ochronę oraz czy zakres ryzyk związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością pokrywa się z zasięgiem zawartych umów.
 • Wnioski dotyczące poziomu ochrony. Nasz zespół ekspertów przeprowadzi analizę efektywności wydatków jakie Państwo ponoszą.
 • Zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia poziomu ochrony ubezpieczeniowej oraz jakości zabezpieczeń. Wskażemy najkorzystniejsze rozwiązania prowadzące do przeniesienia ryzyk na ubezpieczyciela.

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl