Referencje

aeddbb6c9089c488542408652c4d0851b47a1af3

Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę AFG Broker jako profesjonalnego partnera w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego. Z firmą AFG Broker współpracujemy od ponad 9 lat. Posiadana przez pracowników AFG Broker wiedza z zakresu ubezpieczeń, doświadczenie oraz doskonała znajomość branży paliwowej, pozwoliły nam na zawieranie korzystnych umów ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oraz potrzeb naszego biznesu.

Z pomocą firmy AFG Broker stale zawieramy i odnawiamy szereg korzystnych polis z zakresu:

  • ubezpieczeń finansowych,
  • ubezpieczeń grupowych pracowników,
  • ubezpieczeń mienia,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Szczególnie cenimy sobie gotowość firmy AFG Broker do podejmowania zadań wymagających specjalistycznego podejścia oraz elastyczność w doborze najlepszych rozwiązań. Ponadto, firma AFG Broker opracowała preferencyjną ofertę ubezpieczenia stacji paliw dla Partnerów sieci MOYA. Jest to program ściśle dopasowany do specyfiki branży, uwzględniający szerokie spektrum ryzyk charakterystycznych dla tego rodzaju biznesu, z którego korzysta coraz więcej właścicieli stacji w naszej sieci.

Rafał Pietrasina, Prezes Zarządu – Anwim S.A (właściciel marki MOYA)

Benefit Systems SA poleca brokera ubezpieczeniowego AFG Broker, z którym współpracuje od 2014 roku. Kluczowe obszary współpracy to audyt ubezpieczeniowy oraz analiza ryzyk biznesowych dla spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems.

Przez ostatnie pięć lat AFG Broker realizował ważne dla Benefit Systems projekty związane z kompleksową ochroną ubezpieczeniową majątku spółek w Grupie Kapitałowej, ubezpieczeniem szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek a także z ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

AFG Broker to odpowiedzialny i rzetelny Partner, który z zaangażowaniem realizuje działania na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems.

 

Adam Radzki, Arkadiusz Hanszke,

Członkowie Zarządu – Benefit Systems

Pragniemy serdecznie podziękować firmie AFG Broker za kolejny, owocny rok współpracy. Informujemy niniejszym, że rozszerzać będziemy jej zakres o kolejne interesujące zadania. Gratulujemy rzetelności, sumienności i kreatywności. Dziękujemy również za Wasze doradztwo i pomoc w bieżących potrzebach.

Jest nam tym bardziej przyjemnie bowiem jesteście z nami od samego początku, od 2012 roku, kiedy powierzyliśmy Wam obsługę w zakresie przygotowania programu ubezpieczeń majątku firmy oraz odpowiedzialności cywilnej działalności medycznej. Duże zaangażowanie brokera zaowocowało zaaranżowaniem programu ubezpieczeniowego z maksymalnie szerokim zakresem ochrony i atrakcyjnym poziomem składek, co pozwoliło na oszczędności kosztów ubezpieczenia i naszego czasu. Na pełne wsparcie ze strony AFG Broker możemy liczyć również w procesie likwidacji szkód, czego potwierdzeniem są skutecznie uzyskane odszkodowania.

Możemy mieć tylko nadzieję, że kolejne lata będą równie pozytywne i kreatywne, jak te, które są już za nami. Z przyjemnością możemy polecić AFG Broker innym firmom, oczekującym rzeczowej, miłej, stojącej na wysokim poziomie kompleksowej obsługi jako rzetelnego oraz zaufanego partnera do współpracy. Z Waszą pomocą czajemy się naprawdę bezpieczni!

Joanna Ambroziak,

Prezes Zarządu – Klinika Ambroziak

pobrane

PCA współpracuje z firmą AFG Broker już od czterech lat. W tym czasie podmiot dał się poznać jako profesjonalny, rzetelny oraz dyspozycyjny pośrednik. Broker realizuje dla nas polisy odpowiedzialności cywilnej, NNW, KL oraz ubezpieczenia mienia.

Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę AFG Broker każdemu komu zależy na pełnym wsparciu w obszarze ubezpieczeń – począwszy od negocjacji warunków ofert przez wybór odpowiedniej z nich a następnie nadzór nad prawidłowością przebiegu ubezpieczenia. AFG Broker to firma nie bojąca się wyzwań, gotowa zrobić wiele aby zapewnić Klientowi komfort funkcjonowania i poczucia bezpieczeństwa w oparciu o skrojone na miarę jego potrzeb ubezpieczenia.

Lucyna Olborska,

Dyrektor – Polskie Centrum Akredytacji

Jako długoletni Klient firmy AFG Broker, Spółka Gutek Film z pełnym przekonaniem poświadcza jakość świadczonych przez nią usług.

Pracownicy firmy pozostają z nami w stałym kontakcie i zawsze są gotowi do podejmowania wyzwań oraz mierzenia się z bardziej skomplikowanymi sytuacjami. Nieprzerwanie wspierają nas zarówno na etapie wyboru ofert jak i w przypadku pojawiających się szkód. Służą profesjonalną poradą przeprowadzając przez meandry ubezpieczeń obejmujących nasz majątek, pracowników, widzów  i kontrahentów. Dzięki udanej współpracy z dużym spokojem prowadzimy swoją działalność, nie tracąc jednocześnie czasu na samodzielne działania w tym zakresie.

Beata Machała,

Członek Zarządu – Gutek Film

snh_logo

Z AFG Broker współpracujemy już od wielu lat. Posiadana przez Brokera wiedza z zakresu ubezpieczeń, doświadczenie, a także rozległe relacje zawodowe, pozwoliły na zawieranie korzystnych umów ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oraz potrzeb naszej działalności. Ważnym elementem naszej współpracy jest pełna dyspozycyjność zespołu AFG Broker oraz inicjatywa w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Dotychczasowa współpraca spełnia nasze oczekiwania, a obsługę brokerską uznajemy za w pełni profesjonalną i godną polecenia.

Joanna Janowicz – Staros,

Członek Zarządu – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Z prawdziwą przyjemnością rekomenduję firmę AFG Broker jako rzetelnego i sprawnego ubezpieczyciela, który nie tylko wykazuje się ogromną starannością w obsłudze klientów, ale oferuje ubezpieczenia „szyte na miarę”, wymagające zrozumienia specyfiki ubezpieczanego biznesu.

Poszukuje optymalnych rozwiązań, rozsądnych kosztowo, a jednocześnie bezpiecznych. Idealny partner dla zapominalskich: pilnuje terminów, przypomina i dba o to, żeby polisa była na czas.

Anna Sękalska,

CEO –  Color ID Anna Sekalska

Festival Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, poleca brokera ubezpieczeniowego AFG Broker jako wiarygodnego oraz rzetelnego partnera biznesowego. AFG Broker jest firmą profesjonalną, a wnikliwa analiza możliwych zagrożeń występujących u klientów szukających ochrony ubezpieczeniowej pozwala na dopasowanie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego, który uwzględnia wszelkie potrzeby i wymagania klienta.

 

Marcin Perzyna,

Prezes Zarządu – Festival Group

Referencje DBL

Z AFG Broker współpracujemy już od ponad pięciu lat. W trakcie współpracy broker okazał się partnerem w pełni profesjonalnym, rzetelnym i spełniającym nasze oczekiwania.

Dzięki dużemu zaangażowaniu i skuteczności przeprowadzonych negocjacji posiadamy atrakcyjne warunki ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich obszarach działania AFG Broker.

Doceniając wysoki poziom świadczonych usług oraz specjalistyczną wiedzę, jaką posiada Broker, z przekonaniem możemy zarekomendować tę firmę jako solidnego i rzetelnego partnera.

Adam Piber,

Prezes Zarządu – DBL

Z firmą AGF Broker związani jesteśmy już od kliku lat. Zapewniają profesjonalną obsługę. Nie zapominają o klientach proponując zawsze najkorzystniejsze rozwiązanie. Dzięki nim wiem, że moja firma jest dobrze zabezpieczona, a składki opłacone na czas.

Anna Foszer,

Właściciel – Pomelo Food Company

Firma NATANEX Logistics Poland Sp. z o. o. współpracuje z firmą AFG Broker od niemal 4 lat. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszego partnera i skuteczności przeprowadzonych negocjacji posiadamy atrakcyjne warunki ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń sprzętu elektronicznego.

Wyboru brokera dokonaliśmy na podstawie jego doświadczenia i kompetencji. Rzetelnie i z najwyższą starannością wywiązuje się ze swoich obowiązków. Współpraca z brokerem pozwoliła nam na oszczędność kosztów ubezpieczenia oraz własnego czasu. Doceniając wysoki poziom usług świadczonych przez firmę AFG Broker oraz specjalistyczną wiedzę, jaką posiada Broker, z przekonaniem możemy zarekomendować usługi firmy AFG Broker, jako solidnego i rzetelnego partnera.

Katarzyna Szcześniewska,

Chief Administrative Officer (CAO) – NATANEX Logistics Poland Sp. z o.o.

W imieniu firmy ESPPOL Trade sp. z o.o. pragnę wyrazić uznanie i podziękowania dla firmy AFG BROKER Sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy i polecić ją jako profesjonalnego partnera w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego.

Spółka ESPPOL Trade, wchodząca w skład grupy kapitałowej Anwim, zajmuje się międzynarodowym handlem paliwami. Podstawowym celem działalności ESPPOL Trade jest zapewnienie dywersyfikacji oraz poprawa ekonomii zaopatrzenia szybko rozwijającej się sieci stacji paliw MOYA w Polsce.

Posiadana przez pracowników AFG Broker wiedza z zakresu ubezpieczeń, doświadczenie oraz doskonała znajomość branży paliwowej, pozwoliły nam na zwieranie korzystnych umów ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oraz potrzeb naszego biznesu.

Z pomocą firmy AFG Broker zawieramy i odnawiamy polisy obejmujące:

– ubezpieczenia finansowe,

– ubezpieczenia mienia,

– ubezpieczenia komunikacyjne,

– ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

– ubezpieczenia transportowe,

– ubezpieczenia ryzyk środowiskowych,

– ubezpieczenia Cyber,

– ubezpieczenia D&O,

– ubezpieczenia grupowe pracowników.

Szczególnie cenimy sobie gotowość firmy AFG Broker do podejmowania zadań wymagających specjalistycznego podejścia oraz elastyczności w doborze najlepszych rozwiązań.

W związku z powyższym, rekomendujemy firmę AFG Broker jako sprawdzonego i kompetentnego brokera ubezpieczeniowego.

 

Zbigniew Łapiński,

Prezes Zarządu

Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością rekomenduję usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oferowane przez AFG Broker.  Jako przedsiębiorca w branży logistyczno-transportowej, a zatem branży wysokiego ryzyka, od początku współpracy otrzymałem pełne wsparcie i zaufanie Piotra Kani, licencjonowanego brokera AFG Broker. Doceniam przede wszystkim elastyczność brokera, z którym współpracuję oraz szeroką ofertę produktów, które jednocześnie są idealnie dopasowane do moich potrzeb.  Ubezpieczenie ciągników, naczep oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika pozwalają mi na efektywne zarządzanie ryzykiem w prowadzonej działalności. Cenię współpracę z ludźmi, którzy rozumieją biznes, dla którego świadczą usługi.

Michael Buba,

właściciel – Buadho Trans

monolith films

Na przestrzeni ostatnich kilku lat współpraq przekonaliśmy się o profesjonalizmie,

elastyczności oraz kompleksowym podejściu AFG Broker do każdego powierzonego zadania.

Duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniają nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę oraz otwartość na dostosowanie oferty do potrzeb klienta.

Nasza współpraca przebiega sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym

przekonaniem rekomendujemy AFG Broker jako specjalistę w swojej branży oraz rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Mariusz Łukomski,
Prezes Zarządu

Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy ma przyjemność zarekomendował usługi w zakresie ubezpieczeń świadczone przez AFG Broker. Dotychczasowa wieloletnia współpraca przebiega bezproblemowo, każdy kontakt ma charakter rzetelny i profesjonalny. Zatrudnieni w AFG Broker pracownicy dysponują szeroką wiedzą ubezpieczeniową.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić AFG Broker wszystkim przedsiębiorcom, którzy oczekują wysokiej jakości usług, sumienności oraz solidności.

 

Bartosz Graś,

Adwokat

bielany business center

Bielany Business Center z pełną świadomością poleca firmę AFG Broker jako

profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego, od lat wywiązującego się ze swoich zadań. Szczególnie cenimy sobie terminowość oraz fachowe doradztwo w każdym problemie natury ubezpieczeniowej. Widoczne jest przy tym indywidualne podejście do każdego klienta.

Wysoka elastyczność działań AFG Broker pozwoliła nam na wypracowanie komfortowych zasad współpracy. Zawsze możemy liczyć na natychmiastowe wsparcie.

 

W związku z powyższym polecamy AFG Broker jako rzetelnego Partnera w zakresie ubezpieczeń.

Władysław Frost,

Prezes Zarządu

 

Mariusz Łukomski,

Wiceprezes Zarządu

business house

Z pełnym przekonaniem polecamy AFG Broker jako brokera ubezpieczeniowego. Nasza współpraca trwa od kilku lat – w tym czasie zdążyliśmy się przekonać o wysokim profesjonalizmie, zaangażowaniu oraz rzetelności tej firmy.

Polisy ubezpieczeniowe wynegocjowane przez AFG Broker dają nam poczucie pewności, że ochrona nie jest tylko pozorna, a niezawodna obsługa gwarantuje niemal natychmiastowe wsparcie w bieżących problemach.

Business House w AFG Broker widzi solidnego Partnera na lata.

 

Robert Miszczuk,

Członek Zarządu