Broker ubezpieczeniowy – dystrybutor ubezpieczeń

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ

BEZPIECZNA CODZIENNOŚĆ

AFG BROKER realizuje idee bezpiecznej codzienności. Naszym celem jest zapewnienie Klientom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa, to dlatego – gotowi do działania – jesteśmy zawsze do ich dyspozycji.

Broker ubezpieczeniowy – kim jest?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą, który pomaga Klientom dobrać ubezpieczenie szyte na miarę ich potrzeb. Pełni rolę pośrednika pomiędzy Towarzystwami Ubezpieczeń, a podmiotami poszukującymi najkorzystniejszej ochrony. Warto podkreślić, że zgodnie z ustawą reprezentujemy Klientów – to w ich imieniu i na ich rzecz działamy dbając o interesy oraz odpowiedni serwis.

Broker ubezpieczeniowy dla firm oraz osób indywidualnych pośredniczy w procesie weryfikacji i doboru polis oraz zawierania wyselekcjonowanej umowy. Pomagamy zrozumieć zawiłe terminy ubezpieczeniowe oraz skomplikowane zagadnienia prawne.

AFG Broker - dystrybutor ubezpieczeń

Optymalne ubezpieczenie

Doświadczeni pracownicy AFG Broker opracowują indywidualny, optymalny program ubezpieczeniowy dostosowany do reprezentowanej przez Klienta branży. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę produktów umożliwiających najskuteczniejszą obsługę i kompleksową ochronę.

Dobra atmosfera

Poza profesjonalnym doborem oferty (jej przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem efektów), skupiamy się również na przyjaznej, wzbogacającej współpracę atmosferze. Nie jest to trudne, biorąc pod uwagę, iż praca którą wykonujemy jest naszą pasją.

Najwyższa jakość usług

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, znajomość rynku, nieustanny rozwój oparty na bieżącej analizie sektora ubezpieczeń, a także zaangażowanie i umiejętność czerpania satysfakcji z pracy, zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo i przewidywalność.

Zespół AFG Broker

Anna Butkiewicz
WSPÓŁWŁAŚCICIEL, BROKER UBEZPIECZENIOWY

Tel: 728 840 001

Alicja Puchalska - broker ubezpieczeniowy
Alicja Puchalska
WSPÓŁWŁAŚCICIEL, BROKER UBEZPIECZENIOWY

Tel: 696 492 796

Piotr Kania - broker ubezpieczeniowy
Piotr Kania
PREZES ZARZĄDU, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BROKER REASEKURACYJNY

Tel: 698 505 208

Agnieszka Curlej
BROKER UBEZPIECZENIOWY, MANAGER DS. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I RYNKU MEDYCZNEGO

Tel: 602 853 201

Paweł Dryńkowski
BROKER UBEZPIECZENIOWY, SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ I NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

Tel: 662 806 130

Mateusz Chodakowski
BROKER UBEZPIECZENIOWY, SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ

Tel: 668 773 010

Tomasz Mianowski
BROKER UBEZPIECZENIOWY, SPECIALISTA DS. UBEZPIECZEŃ I LIKWIDACJI SZKÓD

Tel: 881 942 786

Dołącz do nas

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@afgbroker.pl

Broker - jak działa?

Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy z brokerem jest podpisanie pełnomocnictwa. Dokument ten do niczego Klienta nie zobowiązuje a jedynie umożliwia nam podjęcie działań w jego imieniu. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie rozmów oraz zebranie informacji dotyczących oczekiwań. Broker stara się jak najlepiej poznać indywidualną sytuację Klienta, jego wymagania i potrzeby. Następnie analizuje zgromadzone informacje i dokonuje oceny ryzyka danej firmy. Wnioski z analizy danych, pozwalają ustalić czynniki, na które warto zwrócić uwagę podczas porównywania ofert składanych przez Ubezpieczycieli.

Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie propozycji poszczególnych Towarzystw i wytypowanie tej/tych, które najlepiej wpisują się w aktualne potrzeby Klienta. Następnie przygotowuje poradę na piśmie (tzw. rekomendację), popartą rzetelną analizą. Analiza opisowo wskazuje przewagi poszczególnych propozycji, wraz z porównaniem limitów, wyłączeń, klauzul dodatkowych etc.

Różnice pomiędzy brokerem, a agentem ubezpieczeniowym

Agent ubezpieczeniowy reprezentuje Towarzystwo Ubezpieczeń. Może on być zatrudniony przez konkretną firmę lub być przedstawicielem kilku różnych Towarzystw (taką osobę określa się multiagentem). Agent pełni funkcję doradcy, który pomaga Klientom ocenić ryzyko i dobrać polisę o zakresie, który wpisuje się w tę analizę, ale w odróżnieniu od brokera ubezpieczeniowego, reprezentuje Zakład/Zakłady Ubezpieczeń. Również w przypadku wystąpienia szkody może się okazać, że możliwości agenta nie będą tak duże jak działającego niezależnie brokera ubezpieczeniowego.

Kolejną różnicą pomiędzy brokerem, a agentem ubezpieczeniowym jest to, że broker jest zawodem regulowanym na mocy ustawy z 15.12.2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. Każda osoba, która chce pracować jako broker ubezpieczeniowy, musi posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodatkowo, musi posiadać ubezpieczenie OC zawodu na co najmniej 1 875 927 euro co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa dla Klienta.

W przypadku agentów wyłącznych za ewentualne szkody odpowiada Zakład Ubezpieczeń, w którym są zatrudnieni (multiagenci wykupują OC zawodu we własnym zakresie).

ubezpieczenia firmowe doradztwo - AFG Broker

Jako niezależni doradcy ubezpieczeniowi reprezentujemy wyłącznie interesy naszych Klientów. W Państwa imieniu negocjujemy warunki umów z Towarzystwami Ubezpieczeń, administrujemy zawartymi umowami ubezpieczeń w trakcie ich realizacji, a także doradzamy w procesie likwidacji szkód. Wspieramy naszych Klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w organizacji.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i jednostek publicznych.

Przykładowe branże reprezentowane przez naszych Klientów:

Transportowa

Branża powszechnie uważana za silne ryzykowną pod wieloma względami. Wymaga bardzo dobrego ubezpieczenia komunikacyjnego dla floty pojazdów oraz ubezpieczenia cargo zabezpieczającego przewożone ładunki. Nie bez znaczenia pozostają również ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz zawodowej (OC Przewoźnika i Spedytora). Z uwagi na silne uzależnienie od wypłacalności kontrahentów, wskazane będzie również ubezpieczenie należności przedsiębiorstwa. Wysoka szkodliwość występująca w branży transportowej wymaga bardzo sprawnej i skutecznej likwidacji szkód.

Paliwowa

Branża obarczona wieloma ryzykami – powszechne są szkody z ubezpieczenia mienia (np. regularnie występujące zmieszanie paliwa), ubezpieczenia OC (np. błędy pracowników, wadliwe paliwo), a także ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) czy ubezpieczenia środowiskowego (EKO). Branży towarzyszą duże przepływy pieniężne związane z wysokimi obrotami, wobec czego rekomendowane w jej przypadku będzie również ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Produkcyjna

Szeroko rozumiana branża produkcyjna zazwyczaj wiąże się z dużym ryzykiem w zakresie szkód w majątku (hale produkcyjne, parki maszynowe, środki obrotowe) oraz odpowiedzialności cywilnej (w głównej mierze odpowiedzialność cywilna za produkt wprowadzany do obrotu). Z ewentualnymi szkodami majątkowymi wiąże się utrata zysku przedsiębiorstwa, wobec czego Broker pomoże wdrożyć również szczelnie zabezpieczające interesy Klienta ubezpieczenie Business Interruption.

Usługowa

Branża usługowa narażona jest w głównej mierze na roszczenia odszkodowawcze ze strony osób trzecich. Z tego też względu, Broker pomaga stworzyć ubezpieczenie szyte na miarę – zabezpieczające wszelkie potencjalne ryzyka, które mogą pojawić się w danej działalności. W zależności od charakteru przedsiębiorstwa, w przypadku przetwarzania danych osobowych wielu osób, konieczne będzie zaaranżowanie ubezpieczenia Cyber.

Medyczna

Branża medyczna obarczona jest licznymi zagrożeniami. Priorytetowymi ubezpieczeniami powinny być ubezpieczenie mienia (m.in. ubezpieczenie bardzo kosztowego sprzętu medycznego), ubezpieczenie OC (roszczenia odszkodowawcze ze strony korzystających z usług – w głównej mierze będą to szkody osobowe mogące wynosić miliony złotych) czy ubezpieczenie Cyber (przetwarzanie danych wrażliwych bardzo wielu osób).

Budowlana

Branża narażona na bardzo silne ryzyko w wielu aspektach. Istotnymi dla niej będą ubezpieczenie budowlano-montażowe, ubezpieczenie mienia (wraz z Business Interruption), ubezpieczenie OC (potencjalne wielomilionowe odszkodowania), a także ubezpieczenia transportowe czy ubezpieczenie należności handlowych (powszechna niewypłacalność kontrahentów).

Hotelarska

W branży hotelarskiej kluczowym będzie oczywiście ubezpieczenie mienia wraz z ubezpieczeniem Business Interruption, zabezpieczającym przed utratą czynszu będącym głównym źródłem przychodów przedsiębiorców w tej branży. Należy również pamiętać o ubezpieczeniu Cyber (bardzo duża ilość przetwarzanych danych) oraz ubezpieczeniu OC związanym z potencjalnymi roszczeniami, zarówno wynikającymi ze szkód rzeczowych jak i osobowych.

Motoryzacyjna

Szeroko rozumiana branża automotive jest obarczona wieloma ryzykami. Firmy produkujące samochody i części powinny bardzo uważnie zabezpieczyć swoje interesy poprzez ubezpieczenie mienia, w tym ubezpieczenie hal produkcyjnych, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Nie bez znaczenia pozostaje w tym zakresie ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption), ale także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego czy odpowiedzialności cywilnej. Z uwagi na częste zagrożenie zdrowia i życia pracowników, niezwykle istotne będzie ubezpieczenie grupowe oraz ubezpieczenie NNW. Firmy z branży motoryzacyjnej realizujące sprzedaż z odroczonym terminem płatności powinny również ubezpieczyć swoje należności.

Kosmetyczna

Branża kosmetyczna, nazywana również sektorem beauty, w ostatnim czasie przeszła przez duże zmiany technologiczne. Wzmożone zakupy produktów kosmetycznych drogą internetową sprawiły, że poza standardowymi ubezpieczeniami majątkowymi (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC działalności), istotne mogą okazać się ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych (z uwagi na przetwarzanie licznych danych wrażliwych).

Filmowa

W branży filmowej główne zapotrzebowanie ubezpieczeniowe jest związane z ryzykami majątkowymi oraz osobowymi. Z tego względu, niezbędne będzie ubezpieczenie mienia, utraty zysku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przy większej liczbie pracowników bardzo ważne może być również ubezpieczenie grupowe.

Gastronomiczna

Ryzyka w branży gastronomicznej związane przede wszystkim z odpowiedzialnością cywilną z tytułu potencjalnych szkód osobowych. Z tego też względu, istotne będzie zaaranżowanie polisy z wysoką Sumą Gwarancyjną szczelnie zabezpieczającej interesy podmiotu z tego sektora. Standardowym ubezpieczeniem będą tu również ubezpieczenia mienia, BI oraz NNW.

Hotelarska

Podmioty działające w branży hotelarskiej powinny zwrócić szczególną uwagę na ubezpieczenie mienia, które stanowi podstawę prowadzonej działalności. Taka polisa powinna zostać rozszerzona o ubezpieczenie utraty zysku oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Kolejnym ważnym elementem programu ochrony ubezpieczeniowej dla branży hotelarskiej będzie ubezpieczenie OC działalności z istotnym rozszerzeniem o szkody w pojazdach mechanicznych pozostających na parkingu hotelowym.

Turystyczna

Branża turystyczna główną uwagę powinna przykuć ubezpieczeniom osobowym, rozważając m.in. grupowe polisy otwarte dotyczące NNW oraz Kosztów Leczenia. Ponadto, niezbędne dla podmiotów działających w tej branży będzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Drzewna

Branża drzewna, poza standardowymi ryzykami majątkowymi, charakteryzuje się silnym ryzykiem w zakresie szkód środowiskowych. Ważne jest w tym zakresie zwrócenie uwagi na fakt, że ryzyka środowiskowe nie wiążą się wyłącznie z odpowiedzialnością cywilną, ale również potencjalnymi szkodami własnymi.

Pralnicza

Ryzyka występujące w branży pralniczej związane są przede wszystkim ze szkodami w mieniu własnym przedsiębiorstwa (nieruchomości, wyposażenie, urządzenia, sprzęt elektroniczny) oraz szkodami w mieniu osób trzecich. Z tego względu główną uwagę należy zwrócić właśnie na polisy majątkowe – właściwie zaaranżowane umowy ubezpieczenia przyczynią się do możliwości skupienia się zarządzających na prowadzeniu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenia

Ryzyka występujące w stowarzyszeniach są stosunkowo standardowe. Podmioty te powinny przykuć szczególną uwagę ubezpieczeniu mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej. W przypadku specyficznych działalności stowarzyszeń, przydatne mogą być również ubezpieczenia osobowe, cargo czy cybernetyczne.

Firmy z branży badania rynku i opinii publicznej

Przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami rynku i opinii publicznej powinny zawrzeć dobrze zaaranżowane ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenia NNW ankieterów. Szczególnie istotne mogą również okazać się ubezpieczenia cybernetyczne, chroniące przedsiębiorstwa z tego sektora przed niepożądanym wyciekiem przetwarzanych danych osobowych.

Organizatorzy festiwali, pokazów filmowych

Organizatorzy festiwali powinni zaaranżować przede wszystkim polisy ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Te drugie, z racji bardzo dużego ryzyka związanego z grupowymi szkodami osobowymi, powinny opiewać na bardzo wysokie sumy gwarancyjne. Równie wysokie powinny być w tym przypadku sumy ubezpieczenia dla kolejnego kluczowego ubezpieczenia – NNW. Uczestnicy festiwali są szczególnie narażeni na różne zdarzenia zagrażające ich zdrowiu i życiu, wobec czego szczelnie zabezpieczające polisy są tu kluczowe. Ponadto, występują tu również ryzyka związane z przetwarzaniem danych wrażliwych, w związku z czym organizatorzy takich wydarzeń powinni zwrócić również uwagę na ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych.

Biura rachunkowe

Biura rachunkowe, w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów, powinny zawrzeć polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednakże, taka umowa powinna zawierać stosowne rozszerzenia, dostosowane do prowadzonych czynności. Warto również zastanowić się w tym przypadku nad wyższą Sumą Gwarancyjną, która w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego jest stosunkowo niewysoka.

Kwalifikacje brokera ubezpieczeniowego

W Polsce działalność brokera ubezpieczeniowego może prowadzić wyłącznie osoba posiadające zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Aby uzyskać takie zezwolenie, należy zdać państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Obowiązek ten został jakiś czas temu zniesiony dla osób posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży.

Od kandydatów na brokera wymaga się:

  • niekaralności za przestępstwa karno- skarbowe, przeciwko mieniu i dokumentom,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • zameldowania w Polsce,
  • złożenia rękojmi zgodnego z zasadami etyki prowadzenia działalności,
  • ubezpieczenia OC

Wybrani Klienci AFG Broker

zdjęcie zespołu