Piotr Kania

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego.

Z branżą ubezpieczeniową związany od  2010 roku. W 2012 roku zdał zawodowy egzamin Brokerski w zakresie ubezpieczeń, a w roku 2014 w zakresie reasekuracji. Wiedza zarówno teoretyczna jak i praktyczna pozwalają mu na co dzień doradzać Klientom jak efektywnie zarządzać  ryzykiem w przedsiębiorstwach.

 

Doświadczenie zawodowe

 

2012

ZAWODOWY EGZAMIN BROKERSKI

Zawodowy Egzamin Brokerski w zakresie ubezpieczeń

 

2014

ZAWODOWY EGZAMIN BROKERSKI

Zawodowy Egzamin Brokerski w zakresie reasekuracji