Piotr Kania

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego.

Z branżą ubezpieczeniową związany od  2010 roku. W 2012 roku zdał zawodowy egzamin Brokerski w zakresie ubezpieczeń, a w roku 2014 w zakresie reasekuracji. Wiedza zarówno teoretyczna jak i praktyczna pozwalają mu na co dzień doradzać Klientom jak efektywnie zarządzać  ryzykiem w przedsiębiorstwach.

 

Doświadczenie zawodowe

 

2012

ZAWODOWY EGZAMIN BROKERSKI

Zawodowy Egzamin Brokerski w zakresie ubezpieczeń

 

2014

ZAWODOWY EGZAMIN BROKERSKI

Zawodowy Egzamin Brokerski w zakresie reasekuracji

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl