Ubezpieczenia grupowe – broker Warszawa

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zawieranie umów ubezpieczeń grupowych. Tego typu polisy zabezpieczają życie i zdrowie pracowników oraz ich rodzin, dbając jednocześnie o interes firmy. Są negocjowane indywidualnie i cechuje je bardzo duże dopasowanie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Umowy takie uwzględniają personalne oczekiwania pracowników. Zaletą polis grupowych jest też uproszczona procedura oceny stanu zdrowia poszczególnych pracowników.

AFG BROKER to licencjonowany broker i dystrybutor ubezpieczeń grupowych. Pozwól nam rzetelnie zidentyfikować ryzyka i zdefiniować Twoje potrzeby biznesowe, a przygotujemy optymalny program ubezpieczeniowy, dostosowany do branży i rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności.

Ubezpieczenie grupowe firm od brokera – na czym polega?

Broker jest pośrednikiem działającym w imieniu Klienta. Jego zadaniem jest więc poszukiwanie dogodnej dla Klienta oferty, doradzenie mu oraz pomoc w zakresie zrozumienia zawiłości rynku ubezpieczeń. Kancelaria brokerska zobowiązana jest ustawą do udzielenia zindywidualizowanej porady i pisemnej rekomendacji. Końcowy raport jest wynikiem analizy popartej teoretyczną wiedzą i szczegółowym rozeznaniem rynku. Warunki wynegocjowanego ubezpieczenia grupowego są możliwie najlepszą do uzyskania w danym momencie ofertą.

Ubezpieczenie grupowe firm – dlaczego warto?

Budowana przez lata pozycja, pozwala nam otrzymywać warunki niedostępne bezpośrednio dla pracodawców oraz pracowników, co stanowi o wartości dodanej współpracy z brokerem ubezpieczeniowym. Negocjujemy z firmami ubezpieczeniowymi oraz dostosowujemy ich oferty do potrzeb swoich Klientów. W przypadku polisy ubezpieczenia grupowego standardowe OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) liczą często kilkaset stron. Odciążamy pracodawców w pracochłonnym i trudnym porównywaniu ofert.

Drugim obok ubezpieczenia na życie, ważnym obszarem jest ubezpieczenie zdrowotne. Tego rodzaju usługi zyskują coraz większą popularność, stanowiąc dziś skuteczne uzupełnienie świadczeń w ramach NFZ. Korzysta z nich aktualnie już ponad 3,5 mln Polaków – zarówno w trybie ambulatoryjnym oraz w ramach telemedycyny, do której rozwoju przyczyniła się pandemia koronawirusa. W ramach posiadanego pakietu możliwe jest wykonanie badań laboratoryjnych czy obrazowych, zabiegów oraz odbycie konsultacji z doktorami nauk medycznych czy profesorami. Ubezpieczenie zdrowotne wymieniane jest w czołówce najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych, a składka może być opłacana albo wyłącznie przez pracodawcę (jej składową stanowić może medycyna pracy) albo dzielona pomiędzy pracodawcę i pracownika.

Ubezpieczenie grupowe firm a ochrona przedsiębiorstwa

Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z faktu, że w przypadku śmierci pracownika, zobowiązani są do wypłaty członkom rodziny zmarłego odprawy pośmiertnej. Mówi o tym art. 93 Kodeksu Pracy. Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy w danej firmie, a jego maksymalna wartość to dziesięciokrotność miesięcznej pensji. W takim wypadku staty generuje nie tylko sam wakat ale również konieczność wypłaty odprawy.

Ubezpieczając pracownika na życie, zarządzający niejako zwalnia się z obowiązku wypłaty świadczenia. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa niż wysokość odprawy, pracodawca musi jedynie pokryć różnicę. Znalezienie satysfakcjonującej oferty grupowego ubezpieczenia na życie to zatem nie tylko korzyść dla pracowników (niższa o około 30-40% kwota składki niż w przypadku polisy indywidualnej), ale też zabezpieczenie interesów pracodawcy.

Ubezpieczenie grupowe a koronawirus

Warto wiedzieć, że co do zasady OWU nie wyłączają odpowiedzialności w przypadku zarażenia SARS-CoV-2. Można się jednak spodziewać, że w najbliższych miesiącach ubezpieczyciele wprowadzą takie zapisy. W tej chwili jednak zakłady wypłacą świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 oraz śmierci osoby ubezpieczonej, a także małżonka, rodzica, teścia, dziecka.

Pakiet Assistance jest już niemal standardem w ubezpieczeniach pracowniczych. To właśnie z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać zarażeni koronawirusem. Przy czym trzeba pamiętać, że część gwarantowanych usług medycznych odbywa się zdalnie.

Uprzedzając pytanie, czy ubezpieczenie grupowe na życie zagwarantuje wypłatę z tytułu zdiagnozowania COVID-19, informujemy, że żaden pakiet nie oferuje takiej opcji.

Większość polis obejmuje swym zakresem skutki zakażenia SARS-CoV-2, a więc pobyt w szpitalu, pobyt na OIOM, leczenie przy użyciu respiratora, zgon.

Rynek ubezpieczeń zmienia się dynamicznie. Pojawiają się już pakiety „covidowe”, które przewidują ochronę od ryzyka hospitalizacji, zgonu ubezpieczonego lub członków jego rodziny z powodu zakażenia. Jest to jednak tylko uzupełnienie standardowej oferty.

Ubezpieczenie grupowe firm – broker Warszawa

Jako niezależny broker ubezpieczeniowy udzielamy szczegółowych informacji dotyczących najlepszej oferty również w przypadku chęci skorzystania z pracowniczych planów kapitałowych lub pakietów medycznych dla pracowników. Współpracującym z nami Klientom dajemy maksymalne poczucie bezpieczeństwa, wspieramy ich wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania programów ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w organizacji.

Jeżeli poszukujesz najlepszych ofert ubezpieczenia grupowego firm na terenie Warszawy, zachęcamy do skorzystania z usług AFG BROKER. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące poszukiwanych rozwiązań.