Ubezpieczenie podmiotu leczniczego

Ubezpieczenie podmiotu leczniczego (ubezpieczenie OC gabinetu), ma na celu zabezpieczenie ryzyk związanych z udzielaniem świadczeń medycznych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Podstawowym ubezpieczeniem dedykowanym dla podmiotu leczniczego jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego kształt reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. (Dz. U z dnia 10 maja 2019 r, poz. 866).

Ubezpieczenie OC podmiotu – gabinetu

Pozostałe rekomendowane przez nas ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , uzupełniają pokrycie ryzyk, których nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe tj.:

a) ubezpieczenie nadwyżkowe – mające na celu podwyższenie sumy gwarancyjnej wynikającej z ubezpieczenia obowiązkowego o dodatkowe środki na zaspokojenie roszczenia pacjenta, w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi ( szkody na osobie).

– rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o świadczenia z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Warto zwrócić uwagę, że w ramach ubezpieczenia obowiązkowego mamy zabezpieczone świadczenia medyczne ze wskazań leczniczych.

– rozszerzenie o szkody związane z naruszeniem praw pacjenta,

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – mające na celu zabezpieczenie roszczeń osób trzecich (pacjentów) w związku z np. użytkowaniem mienia lub szkody rzeczowe.

– rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o OC pracodawcy, OC najemy nieruchomości i ruchomości

Poza ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, rekomendujemy zawarcie ubezpieczenia:

a) Ochrony prawnej – dające możliwość finansowania konsultacji, porady prawnej lub zastępstwa procesowego w związku z prowadzoną działalnością leczniczą.

b) Ubezpieczenie na wypadek ekspozycji i zakażenia HIV/WZW – gdzie zabezpieczone są sytuacje, na które narażony jest personel medyczny udzielający świadczeń medycznych. Ubezpieczyciel finansuje zakup testów, kosztów leczenia oraz wypłatę świadczenia na wypadek zakażenia HIV lub WZW.

Ubezpieczenie kliniki – broker

Podobnie jak w przypadku innych branż, również branża medyczna czerpie wyłącznie korzyści ze współpracy z wykwalifikowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie OC podmiotu medycznego stanowi niezwykle ważny składnik ochrony prowadzonej działalności medycznej.