Ubezpieczenie należności Warszawa

Ubezpieczenie należności, zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego, to gwarancja utrzymania płynności finansowej firmy i pełna ochrona przed skutkami braku zapłaty należności przez kontrahentów. Wzmacnia ono kondycję finansową firmy powodując zwiększenie wiarygodności wobec banków, niesie za sobą pakiet doradztwa i analizę ryzyka poszczególnych kontrahentów, a także windykację przeterminowanych należności.

AFG Broker jest zespołem ekspertów, którzy doradzą w wyborze polisy najkorzystniejszej dla firmy, uwzględniając jej zakres, koszt oraz poziom obsługi. Na rynku działa sporo Towarzystw Ubezpieczeń oferujących zabezpieczenie należności, wobec czego nasi specjaliści wskażą optymalne rozwiązanie na podstawie analizy portfela Klientów, branży i modelu dystrybucji.

Możliwe jest to dzięki przeprowadzanemu przez AFG Broker audytowi ubezpieczeniowemu. Nasi brokerzy ocenią zarówno ryzyko na jakie narażony jest majątek Klienta, jak i jego odpowiedzialność wobec osób trzecich i/lub kontrahentów.

Ubezpieczenie należności – na czym polega?

Ubezpieczenie należności polega na zapewnieniu ochrony przed skutkami niewypłacalności kontrahentów. Brak zapłaty za towar czy usługę może być zgubny i stanowić realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania. Polisa ubezpieczenia należności to gwarancja wypłaty odszkodowania do wysokości ustalonego limitu kredytowego oraz rozpoczęcie procesu windykacji zadłużenia. Ubezpieczenie należności to nie tylko prawo do otrzymania finansowego wsparcia, ale także działania prewencyjne – analiza kontrahentów i ustalanie limitów kredytu kupieckiego przed zawarciem umowy, monitorowanie kontrahentów oraz ewentualnych opóźnień w płatnościach, windykacja.

Ubezpieczenie należności – zasada działania

Towarzystwo Ubezpieczeń oferujące ubezpieczenie należności jest zobowiązane do stałego monitorowania zdolności kredytowej i stabilności finansowej kontrahentów firmy ubezpieczonego. Na tej podstawie kontrahent otrzymuje limit kredytowy. W przypadku braku zapłaty za dostarczony towar lub usługę, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie do wysokości ustalonego limitu kredytowego.

Ubezpieczenie należności to gwarancja bezpieczeństwa transakcji handlowych. Wszystkie gromadzone informacje na temat kontrahentów trafiają do bazy danych. Dane są na bieżąco aktualizowane, analizowane i weryfikowane. Gdy któryś z partnerów biznesowych znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, Klient jest informowany przez agencję o zwiększonym ryzyku transakcji z danym odbiorcą. Ubezpieczyciel pomoże zaplanować kolejne decyzje w taki sposób, by wykluczyć straty poprzez ograniczenie bieżącej wymiany handlowej z tymże kontrahentem lub wstrzymanie mu kredytu kupieckiego.

Ubezpieczyciel gromadzi informacje o kontrahentach i podmiotach gospodarczych na podstawie danych archiwalnych, historii płatniczej, raportów finansowych oraz dodatkowych informacji pozyskanych od innych własnych Klientów (są to tzw. Informacje o moralności płatniczej kontrahenta). Wiedza to klucz do podejmowania właściwych decyzji – głównym powodem tworzenia się zatorów finansowych jest brak informacji o kontrahentach oraz brak rzetelnej weryfikacji rynku, na którym działa przedstawiciel danej branży.

Audyt ubezpieczeniowy - ubezpieczenie należności - AFG Broker

Ubezpieczenie należności – zalety

 • zabezpieczenie płynności finansowej firmy;
 • zwiększenie wiarygodności firmy wobec instytucji finansowych i innych kontrahentów;
 • wzrost konkurencyjności na rynku;
 • poprawa wyników finansowych;
 • ochrona przed złymi długami;
 • zabezpieczenie przed nagłymi zmianami gospodarczo-politycznymi;
 • ocena wiarygodności kontrahentów;
 • wywołanie efektu odstraszającego na kontrahentach mających nieuczciwe zamiary;
 • możliwość oferowania korzystnych warunków płatniczych rzetelnym klientom;
 • zmniejszenie odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za finanse;
 • nauka zarządzania należnościami dla pracowników firmy.

Ubezpieczenie należności – dla kogo?

Każda firma realizująca sprzedaż w kredycie kupieckim ma prawo do poczucia bezpieczeństwa finansowego oraz ochrony przed nieuczciwymi kontrahentami. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie należności dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, dostosowując pakiet rozwiązań do specyfiki działaności przedsiębiorstwa. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest działalność firmy na terenie Polski.

Koszt ubezpieczenia należności

Koszt polisy ubezpieczeniowej jest ustalany indywidualnie dla konkretnego podmiotu w oparciu o szereg czynników: branża, w której działa Ubezpieczający, wielkość ubezpieczonego obrotu, ewentualne dodatkowe rozszerzenia zakresowe. Co ważne, broker ubezpieczeniowy nie pobiera opłaty od Klienta za wskazanie najkorzystniejszej oferty, zapłatę otrzymuje od Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym Klient zawrze umowę.

Ubezpieczenie należności – dlaczego my?

Firma AFG Broker jest tworzona przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Współpracowaliśmy z Klientami z niemal wszystkich branż, znamy ich specyfikę, dlatego jesteśmy w stanie doradzić najkorzystniejsze produkty ubezpieczeniowe dopasowane do ich potrzeb.

Polisa ubezpieczenia należności to złożona umowa, która – by była korzystna dla ubezpieczonego – musi uwzględniać specyfikę działalności prowadzonej przez firmę oraz zagwarantować optymalny zakres ubezpieczenia. AFG Broker porównuje oferty pod kątem kosztu, ale przede wszystkim wskazuje zakres zabezpieczenia oraz dostosowanie do realnych potrzeb. Wiedza naszych brokerów ubezpieczeniowych pozwala na:

 • zmniejszenie kosztów ubezpieczenia;
 • poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia;
 • pełne dopasowanie zapisów umowy do specyfiki działalności firmy;
 • gruntowną analizę ofert dostępnych na rynku i sporządzenie pisemnej rekomendacji konkretnego Towarzystwa;
 • wsparcie w okresie trwania umowy;
 • pomoc przy wypłacie odszkodowania.

Zapraszamy do współpracy firmy z całego kraju. Nasza siedziba mieści się w Warszawie, niemniej jednak współpracujemy z wszystkimi przedsiębiorcami – niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zaufali nam czołowi przedstawiciele różnych branż oraz instytucje publiczne. Współpraca z AFG Broker to większa ochrona i bezpieczeństwo dla Firmy.

Czy w trakcie trwania ubezpieczenia można zmieniać limity kredytowe dla klientów?

Tak, bieżące kształtowanie struktury limitów kredytowych jest możliwe. Dotyczy to zarówno ich zwiększania, jak i obniżania. Możliwe jest też oczywiście dodawanie do umowy nowych kontrahentów, z którymi współpracę Ubezpieczający dopiero rozpoczyna.

Jakie firmy oferują takie ubezpieczenia?

Obecnie na polskim rynku ubezpieczenie kredytu kupieckiego oferują: Euler Hermes, Coface, Atradius, KUKE, Ergo Hestia, a także Credendo. W toku zapytania ofertowego rozmawiamy z każdym z powyższych Towarzystw, uzyskując tym samym możliwie najlepsze warunki ubezpieczenia, jakie można otrzymać dla konkretnego Klienta w danym czasie na polskim rynku.

W czym pomaga broker ubezpieczeniowy?

Jako pełnomocnik naszych Klientów przeprowadzamy dokładną analizę działalności firmy i jej potrzeb. Na ich miarę skrajamy umowę ubezpieczenia, którą dodatkowo negocjujemy na co pozwalają nam wypracowana współpraca z Ubezpieczycielami oraz wnoszony zbiorczy wolumen. Na etapie trwania umowy na bieżąco ją monitorujemy oraz służymy wsparciem i pomocą.

Co mówią o nas klienci?

⭐⭐⭐⭐⭐ Z czystym sumieniem polecam AFG Broker. Dziękuję za zaangażowanie i pomoc w skomplikowanej sprawie!

Użytkownik Google

⭐⭐⭐⭐⭐ Profesjonalizm, dbałość o klienta, dyspozycyjność oraz wysokie zaangażowanie pracowników firmy AFG BROKER. Bardzo polecam!

Użytkownik Google

⭐⭐⭐⭐⭐ Zdecydowanie polecam! Fachowa pomoc we wszystkich kwestiach ubezpieczeniowych.

Użytkownik Google