Ubezpieczenie należności Warszawa

Ubezpieczenie należności broker

Ubezpieczenie należności (zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego) to gwarancja utrzymania płynności finansowej firmy i pełna ochrona przed skutkami braku zapłaty należności przez kontrahentów. Ubezpieczenie należności nie tylko wzmacnia kondycję finansową firmy oraz powoduje zwiększenie wiarygodności wobec banków, ale to również pakiet doradztwa i analiza ryzyka poszczególnych kontrahentów a także windykacja przeterminowanych należności.

AFG Broker jest zespołem ekspertów, którzy doradzą w wyborze polisy najkorzystniejszej dla firmy, uwzględniając jej zakres, koszt oraz poziom obsługi. Pomogą przy tym wynegocjować najlepsze warunki. Na rynku działa wiele Towarzystw Ubezpieczeń oferujących zabezpieczenie należności. Nasi specjaliści wskażą optymalne rozwiązanie na podstawie analizy portfela Klientów, branży i modelu dystrybucji.

AFG Broker to partner w biznesie, któremu można zaufać.

Na te i inne pytania odpowiedzi przyniesie przeprowadzany przez AFG Broker audyt ubezpieczeniowy. Nasi specjaliści ocenią zarówno ryzyko na jakie narażony jest majątek Klienta, jak i jego odpowiedzialność wobec osób trzecich i/lub kontrahentów.

Ubezpieczenie należności – na czym polega?

Ubezpieczenie należności polega na zapewnieniu ochrony przed skutkami niewypłacalności kontrahentów. Brak zapłaty za towar czy usługę może być zgubny i stanowić realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania. Polisa ubezpieczenia należności to gwarancja wypłaty odszkodowania do wysokości ustalonego limitu kredytowego oraz rozpoczęcie procesu windykacji zadłużenia. Ubezpieczenie należności to nie tylko prawo do otrzymania finansowego wsparcia, ale także działania prewencyjne – analiza kontrahentów i ustalanie limitów kredytu kupieckiego przed zawarciem umowy, monitorowanie kontrahentów oraz ewentualnych opóźnień w płatnościach, windykacja.

Ubezpieczenie należności – zasada działania

Towarzystwo Ubezpieczeń oferujące ubezpieczenie należności jest zobowiązane do stałego monitorowania zdolności kredytowej i stabilności finansowej kontrahentów firmy ubezpieczonego. Na tej podstawie kontrahent otrzymuje limit kredytowy. W przypadku braku zapłaty za dostarczony towar lub usługę, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie do wysokości ustalonego limitu kredytowego.

Ubezpieczenie należności to gwarancja bezpieczeństwa transakcji handlowych. Wszystkie gromadzone informacje na temat kontrahentów trafiają do bazy danych. Dane są na bieżąco aktualizowane, analizowane i weryfikowane. Gdy któryś z partnerów biznesowych znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, Klient jest informowany przez agencję o zwiększonym ryzyku transakcji z danym odbiorcą. Ubezpieczyciel pomoże zaplanować kolejne decyzje w taki sposób, by wykluczyć straty poprzez ograniczenie bieżącej wymiany handlowej z tymże kontrahentem lub wstrzymanie mu kredytu kupieckiego.

Ubezpieczyciel gromadzi informacje o kontrahentach i podmiotach gospodarczych na podstawie danych archiwalnych, historii płatniczej, raportów finansowych oraz dodatkowych informacji pozyskanych od innych własnych Klientów (są to tzw. Informacje o moralności płatniczej kontrahenta). Wiedza to klucz do podejmowania właściwych decyzji, bowiem głównym powodem tworzenia się zatorów finansowych jest brak wiedzy o kontrahentach i brak rzetelnej weryfikacji rynku, na którym działa branża.

Polisa ubezpieczenia należności – jak działa?

Klient Towarzystwa Ubezpieczeń może objąć polisą wszystkich lub wybranych przez siebie kontrahentów. W zależności od firmy ubezpieczeniowej, polisa może dotyczyć krajowych oraz zagranicznych partnerów biznesowych. Po złożeniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem kontrahenta, ubezpieczyciel dokonuje analizy ryzyka i na tej podstawie ustala wysokość limitu kredytowego. W sytuacji, gdy Klient nie otrzyma zapłaty za towar lub usługi, Ubezpieczyciel rozpoczyna działania windykacyjne. By zapewnić ciągłość finansową Klientowi, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca mu odszkodowanie. Działania windykacyjne wobec kontrahenta są kontynuowane w celu zaspokojenia należności ubezpieczyciela.

Audyt ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie należności – zalety

 • zabezpieczenie płynności finansowej firmy;
 • zwiększenie wiarygodności firmy wobec instytucji finansowych i innych kontrahentów;
 • wzrost konkurencyjności na rynku;
 • poprawa wyników finansowych;
 • ochrona przed złymi długami;
 • zabezpieczenie przed nagłymi zmianami gospodarczo-politycznymi;
 • ocena wiarygodności kontrahentów;
 • wywołanie efektu odstraszającego na kontrahentach mających nieuczciwe zamiary;
 • możliwość oferowania korzystnych warunków płatniczych rzetelnym klientom;
 • zmniejszenie odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za finanse;
 • nauka zarządzania należnościami dla pracowników firmy.

Ubezpieczenie należności – dla kogo?

Każda firma realizująca sprzedaż w kredycie kupieckim ma prawo do poczucia bezpieczeństwa finansowego oraz ochrony przed nieuczciwymi kontrahentami. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie należności dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, dostosowując pakiet rozwiązań do specyfiki działaności przedsiębiorstwa. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest działalność firmy na terenie Polski.

Koszt ubezpieczenia należności

Koszt polisy ubezpieczeniowej jest ustalany indywidualnie dla konkretnego podmiotu w oparciu o szereg czynników: branża, w której działa Ubezpieczający, wielkość ubezpieczonego obrotu, ewentualne dodatkowe rozszerzenia zakresowe. Co ważne, broker ubezpieczeniowy nie pobiera opłaty od Klienta za wskazanie najkorzystniejszej oferty, zapłatę otrzymuje od Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym Klient zawrze umowę.

Ubezpieczenie należności – dlaczego my?

Firma AFG Broker jest tworzona przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Nasi eksperci pozyskali wiedzę na temat poszczególnych firm ubezpieczeniowych działających na rynku oraz sposobu działania w obliczu różnorodnych sytuacji. Współpracowaliśmy z Klientami z niemal wszystkich branż, znamy ich specyfikę, dlatego jesteśmy w stanie doradzić najkorzystniejsze produkty ubezpieczeniowe dopasowane do ich potrzeb.

Polisa ubezpieczenia należności to złożona umowa, która – by była korzystna dla ubezpieczonego – musi uwzględniać specyfikę działalności prowadzonej przez firmę oraz zagwarantować optymalny zakres ubezpieczenia. AFG Broker porównuje oferty pod kątem kosztu, ale przede wszystkim wskazuje zakres zabezpieczenia oraz dostosowanie do realnych potrzeb. Wiedza naszych brokerów ubezpieczeniowych pozwala na:

 • zmniejszenie kosztów ubezpieczenia;
 • poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia;
 • pełne dopasowanie zapisów umowy do specyfiki działalności firmy;
 • gruntowną analizę ofert dostępnych na rynku i sporządzenie pisemnej rekomendacji konkretnego Towarzystwa;
 • wsparcie w okresie trwania umowy;
 • pomoc przy wypłacie odszkodowania.

Zapraszamy do współpracy firmy z całego kraju. Nasza siedziba mieści się w Warszawie, niemniej jednak współpracujemy zdalnie z wszystkimi przedsiębiorcami – niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zaufali nam czołowi przedstawiciele różnych branż oraz instytucje publiczne. Współpraca z AFG Broker to większa ochrona i bezpieczeństwo dla Firmy.