Anna Butkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma doświadczenie pedagogiczne w szkolnictwie publicznym i społecznym.

Współorganizator i manager szkół Stowarzyszenia Kultury i Edukacji. W latach 1991-2006 członek i wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Badania Opinii i Rynku PENTOR S A. Jest absolwentką Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń. W lutym 1997 roku zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnch. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i w dziedzinie ubezpieczeń. Od marca 1997 do października 2008 wiceprezes zarządu Canada Brokers Sp z o. o. Od 1997 roku członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od czerwca 2002 roku członek – założyciel Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, członek Komisji Etyki.

 

Doświadczenie zawodowe

 

Luty1997

BROKER UBEZPIECZENIOWY

Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

1997

CZŁONEK STOWARZYSZENIA POLSKICH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów, udział w pracach legislacyjnych (w ramach działalności Stowarzyszenie opiniuje wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego), podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych jest członkiem BIPAR – Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych, która zapewnia wsparcie merytoryczne i analizę aktów powstających w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie organizuje również raz w roku Kongres Brokerów integrujący całe środowisko i dyskusję o najważniejszych problemach zawodu

Czerwiec2002

CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, członek Komisji Etyki.