Anna Butkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma doświadczenie pedagogiczne w szkolnictwie publicznym i społecznym.

Współorganizator i manager szkół Stowarzyszenia Kultury i Edukacji. W latach 1991-2006 członek i wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Badania Opinii i Rynku PENTOR S A. Jest absolwentką Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń. W lutym 1997 roku zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnch. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i w dziedzinie ubezpieczeń. Od marca 1997 do października 2008 wiceprezes zarządu Canada Brokers Sp z o. o. Od 1997 roku członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od czerwca 2002 roku członek – założyciel Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, członek Komisji Etyki.

 

Doświadczenie zawodowe

 

Luty1997

BROKER UBEZPIECZENIOWY

Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

1997

CZŁONEK STOWARZYSZENIA POLSKICH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów, udział w pracach legislacyjnych (w ramach działalności Stowarzyszenie opiniuje wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego), podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych jest członkiem BIPAR – Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych, która zapewnia wsparcie merytoryczne i analizę aktów powstających w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie organizuje również raz w roku Kongres Brokerów integrujący całe środowisko i dyskusję o najważniejszych problemach zawodu

Czerwiec2002

CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, członek Komisji Etyki.

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl