Likwidacja szkód

Naszym Klientom oferujemy:

 • Zweryfikowanie zakresu ubezpieczenia, wysokości franszyz oraz innych zapisów umowy ubezpieczenia mogących mieć wpływ na wypłatę i wysokość odszkodowania;
 • konsultację na etapie przygotowania i kontroli wymaganych dokumentów;
 • wsparcie w przypadku niezgodności decyzji towarzystwa ubezpieczeń z zapisami polisy i warunkami zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • wszelką dalszą pomoc związaną z likwidacją szkód
Proces likwidacji szkód

Jako profesjonalny broker zapewniamy kompleksowy i profesjonalny nadzór nad postępowaniem likwidacyjnym. Gwarantujemy opiekę specjalisty od momentu zgłoszenia szkody po wypłatę odszkodowania.

 • Doradzamy i weryfikujemy poprawność danych zgłoszeniowych.
 • W imieniu Klienta zgłaszamy do Towarzystwa Ubezpieczeń szkodę.
 • Monitorujemy prawidłowość i terminowość procesu likwidacji szkód.
 • Weryfikujemy poprawność decyzji odszkodowawczych.
 • Prowadzimy postępowania odwoławcze.

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl