Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Powierz PPK pośrednikowi

Pracownicze Plany Kapitałowe to regulowany ustawą z dnia 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy. Jest on wzorowany na systemach stosowanych w krajach takich jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia, a jego celem jest zabezpieczenie finansowe przyszłych emerytów. W tej chwili stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia wynosi około 50%, jednocześnie spekuluje się, że na przestrzeni kolejnych 20 lat, odsetek ten spadnie do około 25%.

Uczestnictwo w PPK jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy a harmonogram rozpoczęcia współpracy z danym dystrybutorem określony został następująco:

 • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
 • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
 • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
 • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Każdy z pracowników (również tych zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne) zostanie do programu włączony automatycznie mając jednak możliwość zadeklarowania, iż pragnie z niego wystąpić (stosowne oświadczenie będzie zobowiązany każdorazowo składać co 4 lata). Będąc uczestnikiem PPK odprowadza do wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej 2% swojego wynagrodzenia brutto, pracodawca 1,5 %. Będzie istniała również możliwość dokonywania wpłat dodatkowych – w przypadku uczestnika maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto, w przypadku pracodawcy 2,5%.

Uczestnicy PPK

Uczestnik PPK (pracownik) będzie mógł po ukończeniu 60 roku życia jednorazowo wypłacić 25% zgromadzonych oszczędności a pozostałe 75% rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat. W określonych przypadkach środki będzie można również częściowo wypłacić przed ukończeniem 60 roku życia:

 • w przypadku wystąpienia choroby uczestnika PPK, małżonka, dziecka – do 25% środków
 • w przypadku zakupu mieszkania lub domu na kredyt – do 100% (ale tylko przed ukończeniem 45 roku życia). Tak wypłacone środki trzeba będzie jednak w ciągu kolejnych 20 lat zwrócić.

Przygotowanie się do przystąpienia do PPK jest niezwykle ważne bowiem przedsiębiorca, który nie zawrze umowy z żadnym podmiotem realizującym ten program może zostać obciążony karą od tysiąca do miliona złotych.

Jako broker ubezpieczeniowy pomagamy Klientom wdrożyć w ich przedsiębiorstwach PPK, m.in. sugerując który z podmiotów wydaje się do tego najlepiej przygotowany oraz który zapewnia dobrze działające, ułatwiające pracę działom HR systemy.

INSTYTUCJE FINANSOWE OFERUJĄCE PPK

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl