Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Powierz PPK pośrednikowi

Pracownicze Plany Kapitałowe to regulowany ustawą z dnia 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy. Jest on wzorowany na systemach stosowanych w krajach takich jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia, a jego celem jest zabezpieczenie finansowe przyszłych emerytów. W tej chwili stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia wynosi około 50%, jednocześnie spekuluje się, że na przestrzeni kolejnych 20 lat, odsetek ten spadnie do około 25%.

Każdy z pracowników zostanie do programu włączony automatycznie mając jednak możliwość zadeklarowania, iż pragnie z niego wystąpić (zobowiązany będzie do składania stosownego oświadczenia co 4 lata). Będąc uczestnikiem PPK odprowadza do wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej 2% swojego wynagrodzenia brutto, pracodawca 1,5 %. Będzie istniała również możliwość dokonywania wpłat dodatkowych – w przypadku uczestnika maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto, w przypadku pracodawcy 2,5%.

Uczestnicy PPK

Uczestnik PPK (pracownik) będzie mógł po ukończeniu 60 roku życia jednorazowo wypłacić 25% zgromadzonych oszczędności a pozostałe 75% rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat. W określonych przypadkach środki będzie można również częściowo wypłacić przed ukończeniem 60 roku życia:

 • w przypadku wystąpienia choroby uczestnika PPK, małżonka, dziecka – do 25% środków
 • w przypadku zakupu mieszkania lub domu na kredyt – do 100% (ale tylko przed ukończeniem 45 roku życia). Tak wypłacone środki trzeba będzie jednak w ciągu kolejnych 20 lat zwrócić.

Przygotowanie się do przystąpienia do PPK jest niezwykle ważne bowiem przedsiębiorca, który nie zawrze umowy z żadnym podmiotem realizującym ten program może zostać obciążony karą od tysiąca do miliona złotych.

PPK Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY:

 • PPK to plan kapitałowo-inwestycyjny.
 • PPK jest obowiązkowo oferowany wszystkim pracownikom.
 • Udział pracodawcy to obligatoryjne wpłaty podstawowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.
 • Możliwe są też dobrowolne wpłaty dodatkowe od pracodawcy – do 2,5%.
 • Wpłaty dodatkowe na PPK są potencjalnym benefitem dla pracowników wg przyjętych kryteriów – stażu pracy, regulaminu wynagradzania, zbiorowego układu pracy.
 • Ulga podatkowa poprzez wliczenie PPK w koszty uzyskania przychodu.
 • Obowiązkowe wpłaty pracodawcy są zwolnione z ZUS.
 • Nowe obowiązki związane z wdrożeniem PPK to m.in. modernizacja systemu kadrowo-płacowego.

INSTYTUCJE FINANSOWE OFERUJĄCE PPK

Aegon PTE

AXA TFI

TFI Allianz

Esaliens TFI

Millenium TFI

PKO TFI

Pocztylion-Arka PTE

TFI PZU

TUNŻ Warta

Compensa TU S.A

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PPK:

1lipca2019 r.

Firmy powyżej 250 osób

obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób na dzień 31.12.2018 r.

1stycznia2020 r.

Firmy powyżej 50 pracowników

dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30.06.2019 r.

1lipca2020 r.

Firmy powyżej 20 pracowników

pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób na dzień 31.12.2019 r.

1stycznia2021 r.

Pozostałe podmioty oraz sektor finansów publicznych

pozostałe podmioty oraz sektor finansów publicznych, m.in. organy władzy publicznej, administracji rządowej, sądy, publiczne uczelnie, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, NFZ, ZUS.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PPK dla największych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników):

do 25października2019 r.

Pracodawca

podpisuje umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

do 12listopada2019 r.

Pracodawca

podpisuje umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty do PPK,
 • pracodawca przekazuje wpłaty do wybranej instytucji finansowej – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.Broker ubezpieczeniowy AFG Broker Sp. z o. o we współpracy z Kancelarią Prawną Kijewski Graś świadczą profesjonale usługi w zakresie wdrażania PPK. Jesteśmy podmiotami działającymi w swoich branżach od wielu lat, posiadamy duże doświadczenie oraz sumiennie starannie wypracowane relacje. Nawiązana pomiędzy dwoma spółkami współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu, pozwala ofertować Klientom najwyższej klasy serwis. Łącząc doświadczenie pośrednika ubezpieczeniowego oraz radców prawnych jesteśmy w stanie zapewnić Państwu możliwie kompleksową obsługę.