Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Powierz PPK pośrednikowi

Pracownicze Plany Kapitałowe to regulowany ustawą z dnia 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy. Jest on wzorowany na systemach stosowanych w krajach takich jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia, a jego celem jest zabezpieczenie finansowe przyszłych emerytów. W tej chwili stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia wynosi około 50%, jednocześnie spekuluje się, że na przestrzeni kolejnych 20 lat, odsetek ten spadnie do około 25%.

Uczestnictwo w PPK jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy a harmonogram rozpoczęcia współpracy z danym dystrybutorem określony został następująco:

 • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
 • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
 • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
 • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Każdy z pracowników (również tych zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne) zostanie do programu włączony automatycznie mając jednak możliwość zadeklarowania, iż pragnie z niego wystąpić (stosowne oświadczenie będzie zobowiązany każdorazowo składać co 4 lata). Będąc uczestnikiem PPK odprowadza do wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej 2% swojego wynagrodzenia brutto, pracodawca 1,5 %. Będzie istniała również możliwość dokonywania wpłat dodatkowych – w przypadku uczestnika maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto, w przypadku pracodawcy 2,5%.

Uczestnicy PPK

Uczestnik PPK (pracownik) będzie mógł po ukończeniu 60 roku życia jednorazowo wypłacić 25% zgromadzonych oszczędności a pozostałe 75% rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat. W określonych przypadkach środki będzie można również częściowo wypłacić przed ukończeniem 60 roku życia:

 • w przypadku wystąpienia choroby uczestnika PPK, małżonka, dziecka – do 25% środków
 • w przypadku zakupu mieszkania lub domu na kredyt – do 100% (ale tylko przed ukończeniem 45 roku życia). Tak wypłacone środki trzeba będzie jednak w ciągu kolejnych 20 lat zwrócić.

Przygotowanie się do przystąpienia do PPK jest niezwykle ważne bowiem przedsiębiorca, który nie zawrze umowy z żadnym podmiotem realizującym ten program może zostać obciążony karą od tysiąca do miliona złotych.

Jako broker ubezpieczeniowy pomagamy Klientom wdrożyć w ich przedsiębiorstwach PPK, m.in. sugerując który z podmiotów wydaje się do tego najlepiej przygotowany oraz który zapewnia dobrze działające, ułatwiające pracę działom HR systemy.

INSTYTUCJE FINANSOWE OFERUJĄCE PPK

Aegon PTE

AXA TFI

TFI Allianz

Esaliens TFI

Millenium TFI

PKO TFI

Pocztylion-Arka PTE

TFI PZU

TUNŻ Warta

Compensa TU S.A

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl