Paweł Dryńkowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (specjalizacja Logistyka Międzynarodowa). Student II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z branżą ubezpieczeniową związany od czerwca 2019 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat poszerzał swoje kompetencje głównie w zakresie ubezpieczenia należności handlowych. W październiku 2019 roku zdał zawodowy egzamin brokerski.