Karol Zyśk

Absolwent wydziału prawa UW i podyplomowych studiów ubezpieczeń SGH. Związany z branżą ubezpieczeniową od 2012 r., od początku w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej i likwidacji szkód.