BUSINESS INTERRUPTION

Likwidacja szkód

Poza doradztwem przy zawieraniu umów, AFG BROKER oferuje swoim Klientom pełne wsparcie w procesie likwidacji szkód.

Co możemy zaoferować naszym Klientom?

  • Zweryfikowanie zakresu ubezpieczenia, wysokości franszyz oraz innych zapisów umowy ubezpieczenia mogących mieć wpływ na wypłatę i wysokość odszkodowania;
  • konsultację na etapie przygotowania i kontroli wymaganych dokumentów;
  • wsparcie w przypadku niezgodności decyzji towarzystwa ubezpieczeń z zapisami polisy i warunkami zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • wszelką dalszą pomoc związaną z likwidacją szkód