Pracownicze Plany Kapitałowe

Powierz PPK pośrednikowi

Uczestnicy PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to regulowany ustawą z dnia 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy. Jest on wzorowany na systemach stosowanych w krajach takich jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia, a jego celem jest zabezpieczenie finansowe przyszłych emerytów. W tej chwili stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia wynosi około 50%, jednocześnie spekuluje się, że na przestrzeni kolejnych 20 lat, odsetek ten spadnie do około 25%.

Każdy z pracowników zostanie do programu włączony automatycznie mając jednak możliwość zadeklarowania, iż pragnie z niego wystąpić (zobowiązany będzie do składania stosownego oświadczenia co 4 lata). Będąc uczestnikiem PPK odprowadza do wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej 2% swojego wynagrodzenia brutto, pracodawca 1,5 %. Będzie istniała również możliwość dokonywania wpłat dodatkowych – w przypadku uczestnika maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto, w przypadku pracodawcy 2,5%.

Uczestnik PPK (pracownik) będzie mógł po ukończeniu 60 roku życia jednorazowo wypłacić 25% zgromadzonych oszczędności a pozostałe 75% rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat. W określonych przypadkach środki będzie można również częściowo wypłacić przed ukończeniem 60 roku życia:

 • w przypadku wystąpienia choroby uczestnika PPK, małżonka, dziecka – do 25% środków;
 • w przypadku zakupu mieszkania lub domu na kredyt – do 100% (ale tylko przed ukończeniem 45 roku życia). Tak wypłacone środki trzeba będzie jednak w ciągu kolejnych 20 lat zwrócić.

Przygotowanie się do przystąpienia do PPK jest niezwykle ważne bowiem przedsiębiorca, który nie zawrze umowy z żadnym podmiotem realizującym ten program może zostać obciążony karą od tysiąca do miliona złotych.

Instytucje finansowe oferujące PPK:

Aegon PTE

AXA TFI

TFI Allianz

Esaliens TFI

Millenium TFI

PKO TFI

Pocztylion-Arka PTE

TFI PZU

INVESTORS TFI S.A.

Compensa TU S.A.

AVIVA INVESTORS TFI S.A.

NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.

NN INWESTMENT PARTNERS TFI S.A.

PEKAO TFI S.A.

SANTANDER TFI S.A.

UNION INVESTMENT TFI S.A.

Skarbiec S.A.

PFR TFI S.A.

BNP PARIBAS TFI

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Pracownicze Plany Kapitałowe z punktu widzenia pracodawcy

 • Pracownicze Plany Kapitałowe to plany kapitałowo-inwestycyjne.
 • PPK jest obowiązkowo oferowany wszystkim pracownikom.
 • Udział pracodawcy to obligatoryjne wpłaty podstawowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.
 • Możliwe są też dobrowolne wpłaty dodatkowe od pracodawcy – do 2,5%.
 • Wpłaty dodatkowe na PPK są potencjalnym benefitem dla pracowników wg przyjętych kryteriów – stażu pracy, regulaminu wynagradzania, zbiorowego układu pracy.
 • Ulga podatkowa poprzez wliczenie PPK w koszty uzyskania przychodu.
 • Obowiązkowe wpłaty pracodawcy są zwolnione z ZUS.
 • Nowe obowiązki związane z wdrożeniem PPK to m.in. modernizacja systemu kadrowo-płacowego.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH:

od 1lipca2019 r.

Firmy powyżej 250 pracowników

PPK obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób na dzień 31.12.2018 r.

od 1stycznia2020 r.

Firmy powyżej 50 pracowników

PPK obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30.06.2019 r.

od 1lipca2020 r.

Firmy powyżej 20 pracowników

PPK obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób na dzień 31.12.2019 r.

od 1stycznia2021 r.

Pozostałe podmioty oraz sektor finansów publicznych

PPK obowiązkowe dla pozostałych podmiotów oraz sektora finansów publicznych, m.in. organów władzy publicznej, administracji rządowej, sądów, publicznych uczelni, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, ZUS.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH POWYŻEJ 250 PRACOWNIKÓW:

do 25października2019

Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

do 12listopada2019

Pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH POWYŻEJ 50 PRACOWNIKÓW:

do 27października2020

Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

do 10listopada2020

Pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH POWYŻEJ 20 PRACOWNIKÓW:

do 27października2020

Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

do 10listopada2020

Pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH PONIŻEJ 20 PRACOWNIKÓW:

do 26marca2021

Jednostka sektora finansów publicznych podpisuje umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

do 10kwietnia2021

Jednostka sektora finansów publicznych podpisuje umowę o prowadzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

do 23kwietnia2021

Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

do 10maja2021

Pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty do PPK.

Pracodawca przekazuje wpłaty do wybranej instytucji finansowej – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.Broker ubezpieczeniowy AFG Broker Sp. z o. o we współpracy z Kancelarią Prawną Kijewski Graś świadczą profesjonale usługi w zakresie wdrażania PPK. Jesteśmy podmiotami działającymi w swoich branżach od wielu lat, posiadamy duże doświadczenie oraz sumiennie starannie wypracowane relacje. Nawiązana pomiędzy dwoma spółkami współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu, pozwala ofertować Klientom najwyższej klasy serwis. Łącząc doświadczenie pośrednika ubezpieczeniowego oraz radców prawnych jesteśmy w stanie zapewnić Państwu możliwie kompleksową obsługę.

Pracownicze Plany Kapitałowe AFG Broker

Oferta wsparcia AFG Broker w zakresie PPK

 • Profesjonalna obsługa oparta na wieloletnim doświadczeniu brokerów.
 • Wskazanie i omówienie atutów i potencjału PPK, które przez świadomego pracodawcę mogą zostać wykorzystane jako skuteczny benefit pracowniczy.
 • Opracowanie zapytań ofertowych kierowanych do instytucji oferujących PPK.
 • Pozyskanie ofert z rynku.
 • Analiza dostępnych ofert oraz rekomendacja najlepszego rozwiązania dla firmy.
 • Przedstawienie pracodawcy od 3 do 5 rekomendowanych ofert instytucji finansowych oraz wsparcie przy wyborze oferty docelowej.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji z pracownikami i z Zarządem.
 • Przeprowadzenie i organizacja spotkania pomiędzy reprezentacją związków, reprezentacją pracowników a trzema podmiotami wyłonionymi w toku zebranych ofert.
 • Wsparcie w przeszkoleniu kadry, odpowiedzialnej za obszar PPK w tym wsparcie merytoryczne przy konsultacjach społecznych i wdrożeniu.
 • Nadzór nad terminowością zawierania wymaganych umów.
 • Dyspozycyjność na wszystkich etapach wdrożenia i prowadzenia PPK w firmie.

Dla firm nieposiadających dużego zatrudnienia (poniżej 50 pracowników) przygotowaliśmy ofertę w rozmiarze S.

Możliwe jest zamówienie autorskiego programu wybranych kryteriów w formie elektronicznej, co umożliwi dokonanie rzetelnego wyboru instytucji finansowej.

Koszt takiej usługi wynosi 1000 zł netto.

Oferujemy skorzystanie z bezpłatnego wsparcia po nawiązaniu współpracy z AFG Broker w zakresie ubezpieczeń.

Kancelaria prawna Kijewski Graś

Partnerem AFG Broker w realizacji PPK jest Kancelaria Prawna Kijewski, Graś SP. K., która świadczy następujące usługi:

 • Pomoc prawna we wdrożeniu PPK w zakresie prawa pracy.
 • Wsparcie prawne w opracowaniu regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK.
 • Wsparcie prawne przy zawarciu umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową.
 • Reprezentowanie klienta w rozmowach ze stroną pracowniczą.
 • Wsparcie w wypełnieniu obowiązków informacyjnych wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK.
 • Wsparcie prawne w negocjacjach z podmiotem zarządzającym w celu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wdrażanego PPK.
 • Pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur administracyjnych PPK.
 • Monitorowanie funkcjonowania PPK.
 • Bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym w zakresie PPK.
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych związanych z PPK.

AFG BROKER realizuje idee bezpiecznej codzienności. Naszym celem jest zapewnienie Klientom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa, to dlatego – gotowi do działania – jesteśmy zawsze do ich dyspozycji.

Optymalne ubezpieczenie

Doświadczeni pracownicy AFG Broker opracowują indywidualny, optymalny program ubezpieczeniowy dostosowany do reprezentowanej przez Klienta branży. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę produktów umożliwiających najskuteczniejszą obsługę i kompleksową ochronę.

Dobra atmosfera

Poza profesjonalnym doborem oferty (jej przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem efektów), skupiamy się również na przyjaznej, wzbogacającej współpracę atmosferze. Nie jest to trudne, biorąc pod uwagę, iż praca którą wykonujemy jest naszą pasją.

Najwyższa jakość usług

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, znajomość rynku, nieustanny rozwój oparty na bieżącej analizie sektora ubezpieczeń, a także zaangażowanie i umiejętność czerpania satysfakcji z pracy, zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo i przewidywalność.

Koszt wdrożenia PPK

Od Klientów obsługiwanych w zakresie ubezpieczeń, AFG Broker nie pobiera opłat za świadczenie usług w obszarze przygotowania, wdrożenia i wsparcia administracji programu PPK. Wynagrodzenie AFG Broker pochodzi w takim przypadku od wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Koszt wdrożenia u pozostałych Klientów uzależniony jest od wyboru zakresu świadczonych usług oraz liczby pracowników zatrudnionych u Klienta

BENEFIT DLA KLIENTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ AFG BROKER W ZAKRESIE PPK – ASSISTANCE PRAWNY:

 • Opracowanie podręcznika/instrukcji zachowania w trakcie kontroli ze strony instytucji do tego powołanych.
 • Telefoniczna asysta prawna.
 • Pakiet 25 darmowych dla Klienta godzin obsługi prawnej w zakresie zastępstwa prawnego podczas kontroli PIP lub innych powołanych do tego instytucji.

Kontakt

Zespół AFG Broker pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie pytań dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zapraszamy do kontaktu

AFG BROKER Sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy

ul. Zygmunta Hübnera 1/57, 01-756 Warszawa

Anna Butkiewicz
Anna Butkiewicz
WSPÓŁWŁAŚCICIEL, BROKER UBEZPIECZENIOWY

Tel: 728 840 001

Alicja Puchalska - AFG Broker
Alicja Puchalska
WSPÓŁWŁAŚCICIEL, BROKER UBEZPIECZENIOWY

Tel: 696 492 796

Piotr Kania - AFG Broker
Piotr Kania
PREZES ZARZĄDU, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BROKER REASEKURACYJNY

Tel: 698 505 208

Ewelina Laskowiecka - AFG Broker
Ewelina Laskowiecka
BROKER UBEZPIECZENIOWY, SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I LIKWIDACJI SZKÓD

Tel: 668 773 010

Paweł Dryńkowski - AFG Broker
Paweł Dryńkowski
BROKER UBEZPIECZENIOWY, SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

Tel: 662 806 130

Agnieszka Curlej - AFG Broker
Agnieszka Curlej
BROKER UBEZPIECZENIOWY, MANAGER DS. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I RYNKU MEDYCZNEGO

Tel: 602 853 201

Dołącz do nas

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@afgbroker.pl

Formularz kontaktowy

      Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO
  Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, Klauzule informacyjne RODO, Polityka Prywatności.

       Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AFG Broker sp. z o.o, NIP: 527-267-64-93 moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość.

  Dane rejestrowe
  AFG Broker

  NIP: 527-267-64-93

  REGON: 146088088

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym.

  Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej KNF nr 2465/19

  Pozostańmy w kontakcie