Polityka prywatności

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Annę Butkiewicz prowadzącą działalność gosp. pod firmą AFG Broker Anna Butkiewicz w Warszawie, NIP: 521-224-88-36 moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość.

Informujemy, że:

 1. administratorem przekazanych danych jest Anna Butkiewicz prowadzącą działalność gosp. pod firmą AFG Broker Anna Butkwiewicz pod adresem: ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa, NIP: 521-224-88-36
 2. dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” (np. przedstawienia oferty);
 3. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 1.  żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Państwa danych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 6. żądania przenoszenia danych,
 7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  AFG BROKER jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1554/09).

  Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Istotą pracy brokera ubezpieczeniowego jest działanie w interesie klienta. Naszym zadaniem jest wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia (w tym także wysokości składki ubezpieczeniowej), opracowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych zapewniających właściwą ochronę, uczestnictwo w procesie likwidacyjnym szkód oraz bieżąca obsługa zawartych umów.

  Korzystanie z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymujemy od wybranego przez Klienta zakładu ubezpieczeń.

  ADRES

  Libra Business Center, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  ADRES KORESPONDENCYJNY

  ul. Rydygiera 11/203, 01-793 Warszawa

  TELEFON

  + 48 698 505 208

  EMAIL

  biuro@afgbroker.pl